Projekt Wystawy Stałej ECS

Pracowaliśmy przy powstawaniu projektu Wystawy Stałej Europejskiego Centrum Solidarności.